Hlavní stránka
Obec Eš
,,Strategie pro místní komunitní rozvoj“ PDF Tisk Email
Napsal uživatel Starostka   
Středa, 19 Září 2018 18:06

MAS Via rustica z.s. vyhodnotila první žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova

Od 28. května do 26. června roku 2018 mohli zájemci z našeho regionu podávat žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Via rustica z.s. Do této první výzvy k předkládání projektů bylo podáno celkem 14 žádostí o dotaci, z toho 3 projekty na obnovu lesních cest, 8 na pořízení lesnické techniky a výstavbu či obnovu dřevozpracujících provozoven, 3 projekty zaměřené na investice do nezemědělského podnikání. Mezi žadateli byly zastoupeny 3 obce, 1 městys a 1 město (z toho 1 obec podávala celkem 2 žádosti), dále 5 drobných podnikatelů (živnostníků a zemědělců) a 3 společnosti s ručením omezeným.

Během července a srpna probíhala administrativní kontrola, kontrola přijatelnosti a bodové hodnocení podaných žádostí, z nichž bylo ve výsledku vybráno k podpoře celkem 11 projektů s celkovou výší požadované dotace 18 683 756 Kč.

Vybrané žádosti o dotaci byly 31. 8. 2018 zaregistrovány na Regionálním odboru Státního zemědělského intervenčního fondu Brno, kde bude provedena jejich finální kontrola před schválením požadované finanční podpory.

Další výzva MAS Via rustica z.s. k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova je plánována na první polovinu roku 2019.

Ještě během letošního podzimu MAS připravuje vyhlášení výzev v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro projekty zaměřené na rozvoj mateřských a základních škol a investice v oblasti sociálního bydlení.

Informace o aktuálních výzvách a příslušné kontakty pro případné konzultace zájemci naleznou na internetových stránkách www.viarustica.cz.

Lucie Hlavinková, Jiří Hodinka

Aktualizováno Středa, 13 Únor 2019 17:38
 
Veřejnoprávní smlouva PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Neděle, 08 Leden 2012 19:47

Obec Eš má uzavřenou veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí s městem Pacov.
Předmětem smlouvy je zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech ve znění pozdějších předpisů, orgány obce B namísto orgánů obce A.

 
Vítejte na stránkách obce Eš PDF Tisk

Obec Eš leží asi pět kilometrů jižně od Pacova, ve vzdálenosti dvou kilometrů od nejvýznamnější komunikace regionu, silnice 1. třídy č. 19, spojující Jihlavu s Plzní.